Download︎︎︎Print︎︎︎Paste
︎︎︎ SCROLL DOWN ︎︎︎

Op alle posters is een Creative Commons licentie (BY-NC-ND) van toepassing. Dat betekent grofweg dat iedereen de posters mag downloaden en verspreiden zolang dit niet voor commerciële doeleinden is. Het is niet toegestaan om het ontwerp aan te passen. Voor publicatie via officiële kanalen graag contact opnemen via email.

Atelier Yuri Veerman is niet verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht aan andermans eigendom. Het plakken op privé eigendom wordt niet aangemoedigd.

Foto’s van posters in het wild ontvang ik graag!