Download︎︎︎Print︎︎︎Paste
︎︎︎ SCROLL DOWN ︎︎︎Op alle posters is een Creative Commons licentie (BY-NC-ND) van toepassing. Dat betekent grofweg dat iedereen de posters mag downloaden en verspreiden zolang dit niet voor commerciële doeleinden is. Het is niet toegestaan om het ontwerp aan te passen. Voor publicatie via officiële kanalen graag contact opnemen via email.

Atelier Yuri Veerman is niet verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht aan andermans eigendom. Het plakken op privé eigendom wordt niet aangemoedigd.


Je bent te laat

Serie protestposters tegen de almaar stijgende huizenprijzen. De campagne richtte zich in eerste instantie op Amsterdam, vanwege de torenhoge prijzen en vanwege een toevallige gelijkenis tussen de vorm van de Amsterdamse prijzenindex en het symbool van de kraakbeweging. Door de index te voorzien van een cirkel, verwijst de poster tegelijkertijd naar twee tegengestelde fenomenen: kraken en de huizenmarkt.

Het Groene Vinkje

Serie protestposters tegen de Coronapas, een QR-code die enkel gevaccineerden toegang geeft tot bepaalde openbare gelegenheden.


Van wie is de stad?
Serie protestposters tegen de uitverkoop van Amsterdam. In 2018 en 2019 werden de posters ‘Ik lust geen monocultuur’ en ‘De Prins met 349 Huizen’ in grote getalen verspreid door de stad. In 2020 zijn de posters opgenomen in de collectie van het Amsterdam Museum.

Rutte I
Serie protestposters tegen het neoliberale beleid van kabinet Rutte I (2010 - 2012).

Random

All posters: Atelier Yuri Veerman (CC) BY-NC-ND 4.0 2023