Bestaan slechte mensen?


Posterserie en correspondentie
Amsterdam, NL
2022

︎

Begin 2022 kregen alle wethouders van de gemeente Amsterdam een e-mail toegestuurd met daarin één vraag: Bestaan slechte mensen? Een selectie antwoorden werd enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen tentoongesteld op de gevel van Club Paradiso, een voormalige kerk in het centrum van de stad.

Gevelexpo ParadisoLinks

Rechts

Voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt van één antwoord per partij. De volledige verzameling is hieronder te zien. Op Forum voor Democratie en JA21 na, stuurde alle partijen een antwoord. Elke politicus is gevraagd of ze ermee instemden dat hun antwoord zou worden gepubliceerd. Niemand maakte bezwaar.


BIJ1


GroenLinks

GroenLinks


DENK


ChristenUnie


D66


CDA


JA21

Partij voor de Dieren


GroenLinks


PvdA


DENK


NIDA


D66


CDA


Forum voor Democratie


SP


GroenLinks

DENK


ChristenUnie


D66


D66


VVD

Antwoord: ja. Logo: nee.

— CreditsConcept en ontwerp: Yuri Veerman
Poster serie, A2
Digitale druk

— Fotografie
Bovenste 3: Paradiso
Onderste 3: Susanne Laws — Expositie
Bekijk hier de andere gevelexpo’s van Paradiso


— Publicaties
Amsterdam Alternative

— Dank
Alle gemeenteraadsleden voor hun antwoord.
Ronald voor het continue opnieuw overplakken van de vernielde posters.